Setvospremač AGROMERKUR

Setvospremač je po svojoj konstrukciji, širokoj primeni u obradi zemljišta i do sada dobijenim rezultatima jedno od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi. Setvospremači predstavljaju ekonomično i kvalitetno oruđe, prvenstveno namenjeno za predsetvenu pripremu zemljišta – jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura. Radni organ sačinjava elastična „S“ opruga sa različitim noževima, koji, prilikom vibracije, sitni otkinuti oranični sloj. Ovom usitnjavanju potpomaže i nosač sa rotorima, i prednji ravnjač, koji ujedno služi i za poravnanje usitnjenog oraničnog sloja.

Plastifikacijom kompletne mašine produžen je vek trajanja kao i povećana otpornost na koroziju.

Product Description

SS–1,80m

SS -2,10 m 

SS – 2,50m 

SS–2,90m 

SS –3,20 m 

Širina (mm) 

1880

2190

2620 

3010 

3310 

Visina (mm)

1221 

1221 

1221 

1221 

1221 

Dužina (mm)

2320 

2320 

2320 

2320 

2320 

Rad.zahvat (m)

1,8 

2,1 

2,5 

2,9 

3,2 

Broj „S” opruga (kom)

18 

21 

25 

29 

32 

Razmak kod „S” (cm)

10 

10 

10 

10 

10 

Radna brzina (km/h)

8-12

8-12 

8-12 

8-12 

8-12 

Radna dubina (cm)

do 15

do 15

do 15

do 15

do 15

Masa (kg)

280 

300 

330 

445 

470 

Potrebna snaga (ks)

30-35 

40 

50-60 

70 

80 

Radni učinak (ha/h)

1,6 

1,9 

2,3 

2,8 

3,2