Poluteške traktorske freze PTF 145, PTF 165, PTF 185 – TERMOMETAL

Traktorske freze tipa PTF su namenjene za:
– predsetvenu pripremu zemljišta, predviđenog za setvu ratarskih i povrtarskih kultura
– kvalitetnu obradu i pripremu zemljišta za setvu u jednom prohodu,
– radove koji zahtevaju usitnjeno rastresito i ravno zemljište,
– zaoravanje biljnih ostataka, stajnjaka i mineralnog đubriva sa zemljom,
– očuvanje strukture i povećanju plodnosti zemljišta,
– osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, aeraciju (rastresanje ) i regeneracija livada i pašnjaka i međurednu obradu u voćnjacima,
– rad, kako u ravničarskim tako i na nagnutim terenima.

Kategorije: , Ознаке: ,